Tiskanje identifikacijskih narukvica

Na identifikacijske narukvice može se tiskati vaš logotip, dizajn, tekst ili bilo kakve grafike. Grafiku potiska sa vašeg materijala ćemo vam pripremiti besplatno. Grafiku nam možete isporučiti u vektorskim formatima (.cdr, .pdf, .ai, .eps) ili rastrovu grafiku (.jpg, .gif, .tif, .psd...). Tekst bi trebao da bude pretvoren u krivine ili da bude priložen korišćeni font.

Vašu grafiku možete poslati na e-mail info@identifikacijskenarukvice.eu sa detaljima o vašoj narudžbi (Ime, tvrtka, broj narudžbe).

Pored planiranja tiskanja morate imati na umu, da je nakon ljepljenja na ruku dio narukvice pokriven. Vidljivi dio je oko 14 cm od ljepljivog dela.

Kod nas se ne plaća za pripremu tiskanja pored nikakve narudžbe.

Boja otiska: crna, srebrna, zlatna

Crna boja otiska

Srebrna boja otiska

Zlatna boja otiska


AKCIJA Ultra brzo tiskanje narukvica Tyvek
U slučaju da su narudžba i grafika za tiskanje zatvoreni do 12.00 sati danog dana, mogu se u slučaju potrebe narukvice Tyvek tiskati i otposlati još taj dan sa isporukom u roku od 24 sati (ako je sledeći dan radni), i to bez dodatne naplate

Područje tiskanja identifikacijskih narukvica

Identifikacijske narukvice Tyvek 1" područje tiskanja


Identifikacijske narukvice Tyvek 3/4" područje tiskanja


Identifikacijske narukvice vinil područje tiskanja

Menu